werkwijze en tarieven

werkwijze praktijk bo – op zoek naar jezelf

R

kennismakingsgesprek

De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek om elkaar te leren kennen en te kijken of ik iets voor jou en/of je kind kan betekenen. Het is een gratis gesprek van ongeveer 30 minuten. Wanneer het gesprek goed voelt voor beide partijen, plannen we een intakegesprek in. Per mail ontvang je een intakeformulier die voor het intakegesprek dient worden ingevuld en teruggemaild.

p

intakegesprek

Het intakegesprek is een verdiepend gesprek om uitgebreid stil te staan bij de hulpvraag en de geschiedenis van jou en/of je kind. We bespreken ook de wederzijdse verwachtingen en hoe het traject er uit zal gaan zien. Het gesprek duurt meestal tussen de 60 en 90 minuten. Het intakegesprek voor een kindercoachtraject vindt bij voorkeur plaats met beide ouders.

coachsessies

Ieder mens is uniek en zo is ook ieder coachtraject uniek. Een coachsessie kan zowel binnen, als in de natuur plaatsvinden en duurt tussen de 45 minuten (voor jonge kinderen) tot 60 minuten (voor oudere kinderen en volwassenen). De duur van een coachtraject ligt volledig aan de hulpvraag en hoe de coachsessies verlopen. Tijdens een coachtraject voor volwassenen kijken we samen per sessie wat er nodig is en evalueren steeds tussentijds. Tijdens een coachtraject voor kinderen plan ik, naast de individuele sessies met het kind, met beide ouders evaluatiemomenten in.

methodieken

Afhankelijk van de hulpvraag worden diverse methodieken ingezet, zoals:

POPtalk – Familieopstelling – ACT Handpoppen – Coachkaarten – EFT Schatgravers – Lichaamsgericht werken – Prentenboeken – Metaforen Visualisaties – Rollenspel – Creatieve activiteiten

afronding en evaluatie

We besluiten samen wanneer het coachtraject wordt afgerond. Het belangrijkste is dat jij en/of je kind met een goed en krachtig gevoel de wereld weer in gaat. Er vindt altijd een eindevaluatie plaats, zodat we het traject op een mooie en bijzondere manier kunnen afsluiten. Met kinderen sluit ik het coachtraject op een speelse en creatieve manier af. Doelen behalen mag gevierd worden!

tarieven praktijk bo – op zoek naar jezelf

tarieven coaching

 • Kennismakingsgesprek persoonlijk of telefonisch 30 min. Gratis
 • Intakegesprek 60-90 min. €65
 • Coachsessie 45-60 min. €65
 • Evaluatie 60-90 min. €65
 • Observatie / gesprek school €65
 • Coachtraject (intakegesprek, 6 coachsessies, tussenevaluatie, eindevaluatie) €550

 *Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen. De factuur voor een losse coachsessie krijgt u achteraf per mail. De factuur voor een coachtraject krijgt u vooraf per mail.

tarieven massages

 • Ontspanningsmassage volwassene 60-75 min. €55
 • Raindrop massage €70
 • Kindermassage 30-45 min. €30

 

tarieven workshops

 • POPtalk Basis 2 dagen €475
 • POPtalk Rouw & Verlies 2 dagen €525
 • POPtalk7! 1 dag €325
 • POPtalk miniworkshop €250 tot 6 personen (bij meer deelnemers €45 p.p.)
 • Poppenspel 3 dagen €400